Tonglago đối tác Marketing của giặt là Nhật Bản Japan Laundry - Tonglago.com Makerting Chuyên Nghiệp, dịch vụ marketing, dịch vụ setup nhà hàng